Meyvenin Yolculuğu | Doal Meyve

6 ADIMDA DOAL MEYVENİN YOLCULUĞU


 

Arazinin topografik haritası çıkartılır.

Sulama sistemi için altyapı hazırlığı yapılır.

Dikim yerleri meyve türüne göre belirlenip, işaretlenir.


 

İşaretlenen yerlere göre fidan dikimi yapılır ve can suyu verilir.


 

Toprak nemi ölçüm cihazlarıyla toprağın nemi kontrol edilerek, toprağın ihtiyacı olduğu zamanda ve miktarda sulama damlama yöntemiyle gerçekleştirilir.

Gübreleme; düzenli yapılan toprak analizleriyle ağacın ve toprağın ihtiyacı olduğu miktarda ve zamanda sulamayla birlikte gerçekleşir.

Tür ve çeşide uygun olarak budama yapılır.


 

İstenilen olgunluğa ve kaliteye erişmiş meyveler özenle (eldivenle ve hijyenik şartlarda) toplanarak frigolu sistemler ile paketleme evine ulaşır.


 

Paketlemeye gelen meyveler özelliklerine göre belirlenen derecelerde soğutulmak üzere soğuk odalara konur.

Soğuk odalarda solunumu ve gelişimi durdurulan meyveler paketleme işlemi icin işleme odalarına alınır.

İşleme odalarında meyveler çeşitlerine göre kalitesine ve boylarına göre paketlenir, sevkiyat için hazır hale getirilir.


 

Sevk edilecek meyveler çeşidine gore soğuk zincir kurallarına uygun olarak istenilen teslim noktasına ulaştırılır.